RODZINA WÓJCIKÓW 1918 r

 

Nr konta bankowego PKOBP

05 1020 3453 0000 8302 0086 8588

Fundacja ustanowiona przez księdza Stanisława Wójcika

 

Celem fundacji jest działanie na rzecz podtrzymania tradycji i więzi rodzinnych, inicjatyw charytatywnych, społecznych, wychowawczych, edukacyjnych i oświatowych, w szczególności poprzez:
l. promowanie kontaktów i tradycji spotkań rodzinnych.
2. działalność informacyjna na temat rodzin przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych mediów i sposobów komunikowania się.
3. krzewienie i podtrzymywanie tradycji rodzinnych i kulturowych.
4. pielęgnowanie polskości i rozwoju świadomości rodzinnej, narodowej i obywatelskiej.
5. wspomaganie osób potrzebujących· wspieranie psychiczne, duchowe i materialne.
6. wspomaganie osób niepełnosprawnych.
7. wspomaganie nauki, edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących - w tym również powołań kapłańskich i zakonnych niezależnie od powiązań rodzinnych.
8. pomoc i wspomagame dla rodzin i osób w trudnych sytuacjach życiowych także poprzez wyrównywanie ich szans w społeczeństwie.
9. wspomagame ofiar wypadków, katastrof i innych zdarzeń losowych.
10. dzialalność charytatywną.
11. promocję i organizację wolontariatu.
12. propagowanie ,zakładanie i wspieranie przedsięwzięć rodzinnych.
13. wspomaganie programów mających na celu tworzenie miejsc pracy re szczególnym uwzględnieniem członków rodzin wielodzietnych.
14. inne działania prorodzinne.

 


    SŁOWNIK
           Wyrazów gwarowych, dawnych, obcych i inych

 

Marcel i Filip Lelo śpiewają kolędy

 


   
  KONIECZNIE WPISZ SIĘ DO KSIĘGI!!!          
Ksiega Gosci - Przegladanie Ksiega Gosci - Dopisywanie