<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Potomkowie

Zofia Pociecha Stefania Emilia Jan Józef Władysław Teofila Franciszka Ksiądz Stanislaw Ciocia Ciocia Kasia Jakub Wójcik Maria Wójcik Wojciech Hasior

Prymicje księdza Stanisława Wójcika -salezjanina 2 czerwiec 1918 r

Kliknij na wybraną osobę!!

java

DRZEWO GENEALOGICZNE